Dnešní doba po nás žádá, abychom přijali za své starat se o vlastní zdraví. Požadavek rozumný a logický. Co pro to musíme udělat? Otázka na dlouhou diskuzi. Jistě ale budete souhlasit, že kontrola krevního tlaku k péči o zdraví patří.

Nezřídka se stává, že pacienti při měření krevního tlaku v ordinaci reagují – naměřené hodnoty jsou vyšší než ve skutečnosti. Příčinou je obvykle „syndrom bílého pláště“. Je to skutečnost, kterou svou vůlí neovlivníme. Řešením je pořídit si domů tlakoměr, naměřené hodnoty si zapisovat a vzít s sebou na kontrolu k lékaři. A samozřejmě i lidé zdraví si tak mohou kontrolovat svůj krevní tlak, aniž by museli navštívit lékaře.

Jaký tlakoměr vybrat? Z ordinací známe klasické tlakoměry se stupnicí. Pro domácí použití nejsou příliš vhodné, protože pro správný odečet hodnot je nutné zaškolení a nácvik. Na běžné užití vybíráme digitální tonometry. Jejich odpůrci mohou namítat, že nejsou přesné. Pokud ale vybereme kvalitní přístroj a provedeme měření správně, tak se nepřesností nemusíme obávat.

Trh nabízí dva základní typy – pro měření na zápěstí a na paži. Rozhodně se přimlouvám za pažní, zápěstní jsou pouze orientační a naměřené hodnoty se mohou od skutečných lišit řádově i v desítkách. Pro starší pacienty je pak nevhodný i z důvody zmenšené pružnosti cév. Tím může dojít i ke zkreslení výsledků.

Dále můžeme zvolit poloautomat, kdy manžetu nafukujeme ručně balonkem, nebo automat. Tam to udělá přístroj za nás.

Důležitá je i délka manžety, po nasazení nesmí škrtit a po nafouknutí zaškrcovat paži. Obvyklá délka je 22-32 cm, eventuálně 32-42cm. Některé manžety jsou univerzální délky.

Jako další kritérium může být počet pamětí pro naměřené hodnoty, případně oddělené paměti pro dvě osoby.

Některé tonometry používají současně dvě metody měření tlaku – poslechovou a oscilační. Tím se minimalizuje zkreslení, dané případnými arytmiemi.

V praxi se již několikrát potvrdilo, že pacient ve snaze ušetřit zakoupil „s úžasnou“ slevou tonometr v některém supermarketu, ale posléze si přišel koupit do lékárny přístroj sice dražší, ale spolehlivý. Pamatujte na to, až se budete rozhodovat o koupi tonometru.

A ještě malé připomenutí několika zásad měření krevního tlaku:

Měřte tlak přibližně ve stejnou dobu, ideálně dvakrát denně. Čas si můžete k hodnotám poznamenat.

Před měřením buďte alespoň 5 minut v klidu, nepijte alkohol ani kávu nebo nápoje s kofeinem.

Manžetu pečlivě nasaďte přibližně 3cm nad loketní jamku.

Ruku mějte volně položenou na stole nebo vyvýšené podložce bez omezení rukávem, manžetou, hodinkami apod.

Při měření nemluvte a nehýbejte se.

Nejlépe je měřit dvakrát po sobě s odstupem asi tří minut a jako naměřenou hodnotu vzít průměr z obou měření.